S:ta Maria Kyrkan Örebro

All ära och tacksamhet till Gud – Kyrkan stod klar 1989 och invigdes samma år av Hans Eminens Biskop Ablahad Shabo. De troende i församlingen hade sett behovet av och fullgjort ett hårt men gott arbete och därmed uppnått önskan om en egen kyrka. Första församlingsprästen i S:ta Maria Kyrkan var Fr. Yakub Damar (+2021). Fr Jacob Kasselia vigdes till präst för församlingen 1996 och tjänstgör sedan dess.

Besök S:ta Maria Kyrkan Örebro
www.mariakyrkan.org