Amare Omsorg

Amare Omsorg strävar efter att du ska kunna leva ditt liv precis som du vill. För att uppnå detta, använder vi en individanpassad metod där vi tar hänsyn till dina individuella behov, färdigheter, mål och intressen. Med hjälp av denna information och ditt beviljade biståndsbeslut skapar vi en genomförandeplan som är anpassad specifikt för dig. Vi vill att du ska känna att du har inflytande och kontroll över din egen situation och att du äger ditt eget liv.

Besök Amare Omsorg
www.amareomsorg.se/